Strony

Facebook

Reklama

Rodzaje glukometrów

wtorek, Styczeń 16, 2018

Glukometr ma na celu pomiar stężenia glukozy we krwi pacjenta chorego na cukrzycę. Jest on wykonywany na podstawie reakcji glukozy i substancji będącej na pasku testowym w glukometrze. Dostępne są dwa rodzaje urządzeń: glukometr fotometryczny i biosensoryczny (elektrochemiczny).

Jak działa glukometr?

Glukometr to urządzenie służące do elektronicznego pomiaru poziomu glukozy we krwi. Wynik powstaje na podstawie reakcji glukozy z substancją chemiczną znajdującą się na pasku testowym. W ten sposób wytwarzany jest ładunek elektryczny. Warto wiedzieć, że powinno się używać pasków testowych, płynu kontrolnego i glukometru wyprodukowanych przez tę samą firmę. Przykładowo, płyn kontrolny Accu chek active przeznaczony jest do sprawdzenia działania pasków i glukometrów Accu check. Pozwoli to na wykonanie dokładnego pomiaru, zgodnego ze stanem faktycznym. Podczas zakupu glukometru należy kierować się łatwością pobrania krwi, skutecznością w mierzeniu, a także trwałością urządzenia. W sprzedaży są dostępne dwa rodzaje glukometrów: fotometryczny oraz biosensoryczny (elektrochemiczny).

Glukometr fotometryczny

Glukometr fotometryczny dokonuje pomiaru na podstawie natężenia światła odbitego. Urządzenie skanuje zmianę barwy na pasku testowym. Powstaje ona na skutek reakcji chemicznej substancji znajdującej się na pasku i krwi pacjenta. Pasek wkłada się do glukometru, w którym zostaje podświetlony diodą LED-ową. Następnie należy nanieść próbkę krwi na obszar aplikacyjny znajdujący się na pasku. Dochodzi na nim do reakcji enzymatycznej, podczas której zwiększa się ilość barwnika. Urządzenie mierzy natężenie barwy, ponownie podświetlając pasek testowy i używając detektora. Wynik pomiaru jest wyświetlany na glukometrze i zapisywany w jego pamięci.

Glukometr biosensoryczny (elektrochemiczny)

Drugi rodzaj urządzenia do pomiaru glukozy we krwi to glukometr biosensoryczny wykorzystujący nowocześniejszą technologię niż fotometryczny. Elektrochemiczne glukometry mierzą przepływ prądu powstający na skutek reakcji glukozy znajdującej się we krwi pacjenta i odczynnika znajdującego się na pasku testowym. To dokładniejsza metoda niż ta wykorzystywana przez urządzenia fotometryczne.

Comments are closed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Pobranie komórek macierzystych ratuje życie?

Pobranie komórek macierzystych z kości biodrowej może się odbywać na dwa sposoby. Po pierwsze może się odbyć z krwi obwodowej....

Zamknij